Počasí

K zjištění aktuálního stavu počasí na našem území jsou k dispozici data z radaru a družic. Komplexní pohled vám zajistí webkamery a teplotní mapy. K výhledu do budoucna můžete využít regionální předpověď pro Moravskoslezský kraj od ČHMÚ nebo grafickou verzi modelu Aladin.

Klima v Beskydech

Označení pro pohoří nacházející se v severovýchodní části Česka, přilehlé části Slovenska a Polska. Je velmi obtížné je jednoznačně definovat. Zároveň však existuje mnoho kritérií, jak to udělat. Nejsprávnější by bylo Beskydy vymezit a popsat podle geomorfologických jednotek, ale ani v tomto případě by to nebylo jednoduché. Pro naše potřeby jsme vzali území Slezských Beskyd, Moravskoslezských Beskyd, Hostýnsko-vsetínské hornatiny, Javorníků, Podbeskydské pahorkatiny a jejich přilehlých částí. V této oblasti jsme vymezili území Beskyd jednoduše tak, že za Beskydy jsme vybrali území, kde se krajina zvedá z roviny do kopců. V místech údolí jsme Beskydy uzavřeli spojnicí mezi kopci tak, aby nám vznikla uzavřená oblast, jak můžete vidět na přiložené mapě. Mnoho lidí s tímto členěním jistě nebude souhlasit, ale snad to bude pro většinu akceptovatelné. Beskydy jistě nekončí na hranici s Polskem, ani Slovenskem. O tom ale až jindy.

mapa_Beskydy_CR.jpg

Moravskoslezské Beskydy

Beskydy jsou pro mnohé místem jejich narození, místem, kde žili, nebo žijí, pracují, jezdí zde za příbuznými, za zábavou, sportem, kulturou, nebo mají svůj vlastní důvod, proč mají tyto hory rádi.

Od narození bydlím v Šenově u Ostravy a Beskydy mě celý soukromý i profesní život provázejí, ovlivňují a zajímají. Již 25 let pracuji v Oddělení meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu a dlouhou dobu přemýšlím o vytvoření klimatologických charakteristik těchto hor, ke kterým mám blízko. Velkým impulzem a motivací s tímto konečně začít byl vznik skupiny nadšenců kolem webu MeteoBeskydy, za což jim děkuji. Jsme občas v kontaktu a dohodli jsme, že na jejich webu zkusíme s kolegy vytvářet a zveřejňovat klimatologické charakteristiky pro Beskydy.

Zobrazené území má rozlohu 2.412,2 km2 a průměrnou nadmořskou výšku 557 m n. m. Nejvyšší bod je vrchol Lysé hory (1323 nebo 1324 m n. m.) a nejnižší bod 264 m n. m.. I když vybrané území tvoří jen 3,1 % rozlohy Česka, z meteorologického a klimatologického hlediska je významným a zajímavým pohořím republiky.

Pro toto území budeme počítat plošné charakteristiky jednotlivých meteorologických prvků z vrstvy dat zvoleného období podle dostupných meteorologických dat v klimatologické databázi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Charakteristiky jsou počítány v prostředí GIS s využitím interpolačních metod, které začleňují vliv orografie ke zpřesnění určení prostorového rozložení jednotlivých prvků.

Naše charakteristiky budeme zveřejňovat s určitým zpožděním od skončení popisovaného období. Je to dáno tím, že nějakou dobu trvá, než získáme všechna, nebo alespoň většinu dat charakterizovaného období, než je vložíme do databáze, zpracujeme a zkontroluje. Jistou prodlevu máme také v dostupnosti dat z okolních států. Předběžné charakteristiky za kalendářní měsíce jsou k dispozici zpravidla kolem desátého dne po skončení každého měsíce z automatizovaných stanic. U těchto dat může dojít a občas také dochází k jejich opravám, pokud nalezneme chyby.

Začínáme rokem 2020 a postupně se snad podaří přinášet informace o průběhu počasí v měsíčním intervalu pro toto území. Budeme se dívat i zpět do historie, přiblížíme, co a jak měříme. Určitě se zde objeví informace o meteorologických stanicích a měření. Snad to bude pro čtenáře zajímavé.

Budeme rádi za Vaše reakce a názory. Přivítáme rovněž zájemce o meteorologické měření v Beskydech, kteří by se rádi přidali a poskytovali svá data pro zpracování.

 

Za klimatologický autorský tým

Pavel Lipina

Poslední charakteristiky za rok 2021

Prosinec

Listopad

Říjen

Září

Souhrn klimatických charakteristik z Beskyd za rok 2021