Observatoř v Nýdku

Český fotograf, astronom a pozorovatel atmosférických jevů, Martin Popek z Nýdku, přišel v květnu roku 2011 s takovou malou revolucí, když v Česku jako první začal pomocí vysoce citlivé videokamery Watec cíleně zaznamenávat nadoblačné světelné jevy - při přechodu velmi vzdálené bouře.

Pozorovatel: Martin Popek

Kontakty:

+420604143514

brahe@volny.cz

Oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR

 • Martin Popek

Historie pozorování ve světě

 

Nadoblačné světelné jevy jsou známé pod zkratkou TLEs - Transient Luminous Events, což lze přeložit jako „Přechodné světelné události nad bouřemi“.

Jde o poměrně vzácné jevy, které se vyskytují nad bouřkovými oblaky, a které mají přímou souvislost s bleskovými výboji mířícími k zemi. Není vůbec snadné je pozorovat běžnými prostředky, a to z důvodu jejich velmi krátké doby trvání (1/100 000 až 1/20 s). Až na velmi blízké a jasné výjimky jsou pro lidské oko téměř nepostřehnutelné, přičemž jejich dokumentaci umožnil v posledních letech až rozmach CCD techniky. Již dříve byly tyto jevy občas pozorovány, ale bez řádné fotografie nebo video dokumentace zůstávaly TLE tajemnými a teoretickými jevy, o kterých se jen opatrně povídalo. V roce 1886 se jako první o pozorování záhadně barevných šipek světla vystupujících nad oblaky zmiňují MacKenzie a Toynbee. V roce 1903 pak viděl americký fyzik Everett nad oblačností neurčité světelné stopy zasahující cca do výšky 15° nad obzorem. V roce 1937 pozoroval málo jasné a dlouhé úkazy načervenalého tvaru nad mraky také Malan a v roce 1951 viděl nad bouřkou útvary podobné obráceným kořenům stromů i Wood. 

Avšak až 6. června 1989 studenti Robert Franz a Robert Nemzek pod vedením profesora Johna Wincklera zachytili náhodně pár červených skřítků (přechodných světelných úkazů tvaru postavičky s vlásky nebo mrkve s kořeny) v minnesotské prérii při testech CCD kamer, a tak byly definitivně uznány ve světle vědy.

Co jsou TLE ... 

 

TLE jsou velmi krátké optické emise v mezosféře (50-85 km), ale vzácněji se mohou vyskytnout i ve stratosféře (20-50 km) nebo spodní ionosféře (85-100 km). Jejich vznik je spjatý s intenzivním troposférickým bleskem typu CG+ nebo vzácněji CG- (blesk s kladným nebo záporným nábojem). Nejlepší podmínky pro vznik těchto zdrojových blesku jsou v rozsáhlých bouřkových systémech (MCS, MCC nebo SQL), ale i v tomto oboru se mohou vyskytnout výjimky, a to hlavně u bouřek zimního typu. Nadoblačné světelné jevy můžeme rozdělit mezi relativně běžné a vzácné. První skupinu tvoří jevy, které jsou relativně často pozorovatelné: 

 • Red sprites (Červení skřítci)

 • Sprites halo (Halo)

 • Elves (zkratka z “Emission of Light and Very low frequency perturbations due to Electromagnetic pulse Sources (Elves, Elf)

 • Troll (Trol)

Zvláštní druhy blesků

 

Během pozorování vysoce citlivými kamerami v Nýdku to vychází statisticky přibližně, že na
sto Red sprites připadá deset Sprites hal a po jednom Elves a Troll. Zde se již dostáváme k jevům velmi vzácným s počty pozorování celosvětově jen v řadě desítek úkazů u jednotlivých typů jetu. Zachycení výtrysku (tzv. jetu) je celkem o náhodě a jen možná každá stá TLE aktivní bouře (bouře produkující TLE blesky) může tyto jety produkovat. Ty největší druhy vystřelují z bouře až do výšky 80 km nad zemským povrchem!

 

Mezi tyto druhy patří:

 • Gigantic jets (Obří výtrysk)

 • Blue jets (Modrý výtrysk)

 • Blue starter (Modrý startovač)

 • Trailing jets (Koncový výtrysk)

 • Gnomes (Trpaslík)

 • Pixies (Malý trpaslík).

53110932_1257633191061945_27138740033693
Více informací o jednotlivých typech TLE v článku na Astro.cz

Jak pozorovat nadoblačné jevy


V první řadě potřebujeme nějaký aktivní bouřkový komplex (MCS nebo MCC), který je od nás vzdálen tak, abychom mohli bez obtíží vidět nad bouři. Doporučená vzdálenost je z důvodu větší jasnosti a rozlišení úkazu alespoň 200-400 km, ale podle podmínek to může být méně i více. Spodní hranicí vzdálenosti určuje oblačnost ze samotné bouře a horní vzdálenost výška obzoru. Vhodná horní hranice se může pohybovat kolem 700-800 km. Ta teoretická se blíží až k 1000 km! Rozmezí vzdálenosti jednotlivých pozorování z Nýdku se pohybují mezi 35 až téměř k 900 km. Dále potřebujeme přiměřeně bezoblačný výhled nad bouři (jemnou oblačnost vysokého patra sprity většinou přesvítí.
V neposlední řadě potřebujeme i určitou dávku štěstí. 
TLE jde pozorovat v ČR celoročně.
Hlavní pozorovací sezona ve střední Evropě je od května do září s možným prodloužením období aktivních bouří v měsících duben a říjen. Po zbytek roku pozorujeme většinou bouřky nad jihem Evropy a jen velmi vzácně se může objevit TLE aktivní bouře zimního typu ve střední Evropě.

Historie pozorování a přístrojové vybavení
 

Inspirací pro pozorování těchto krátkodobých úkazů z ČR byl pro mě maďarský pozorovatel Jozsef Bór. Tento profesionální pozorovatel úspěšně pozoruje TLE nad střední Evropou již od roku 2008. První pozorování nadoblačných blesků z Nýdku se povedlo 22. května 2011 z MCS bouře nad severem Čech. Od té doby kamery zachytily několik tisíc TLE z několik stovek bouří. (224 TLE aktivních nocí). Nadoblačné světelné jevy pozoruji za pomocí vysoce citlivých analogových kamer Watec 910HX (rozlišení 720x576) s objektivy

Computar (12/1,0) a Tevidon (25/1,4).
Obraz z těchto kamer putuje přes GPS TIM-10, který vkládá do obrazu velmi přesný čas (1/1000 s). Tento přesný čas je jedním z klíčových parametrů pro další zpracování dat! Signál dále putuje přes převaděč Dazzle. Ten převede analogovy signál do digitálního tvaru a dál již putuje do počítače, kde je obraz analyzován speciálním programem UfoCapture. Program sleduje změny v obraze a vychytává jednotlivé TLE.  Kromě TLE kamery pozorují celý rok meteory a příležitostně funguji jako detektor kosmických částic

 

Od roku 2016 byla observatoř v Nýdku zahrnuta pod Oddělení kosmické fyziky (okf.ufa.cas.cz) Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd se zaměřením na družicový projekt Taranis (více na okf.ufa.cas.cz/taranis). Tato sonda startovala ke konci roku 2020 a je určena k výzkumu nadoblačných jevů spojených s atmosférickými bouřemi a též k výzkumu s nimi souvisejících gama záblesků.
Bohužel start této sondy byl neúspěšný, ale doufejme, že se povede v budoucnu realizace Taranis 2!

Veškeré zdroje k tomuto článku jsou uvedeny v publikaci.

Videa z Nýdecké observatoře