Třinec Kosmos

Český Těšín

Frýdek-Místek

Cieszyn (PL)

Třinec Kanada

Havířov

Karviná

Ustroň (PL)

Smogová

Situace

Znečištění

Ovzduší

Ovzduší v regionu

Ovzduší patří mezi nejpalčivější problémy našeho regionu. Proto se na našem území nachází hned několik měřících stanic, a to Třinec-Kosmos, Třinec-Kanada, Český Těšín, Havířov a Frýdek-Místek. Pro lepší přehled jsme zde přidali také sousední stanice v Karviné, Cieszyně a Ustroni.

Český hydrometeorologický ústav měří na svých stanicích hodnoty suspendovaných částic PM10 (částice o velikosti 10 mikrometrů), suspendovaných částic PM2,5 (částice o velikosti 2,5 mikrometrů), oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2), 8h klouzavých koncentrací oxidu uhelnatého (CO) a letním období také hodinové koncentrace přízemního ozonu (O3).

Aktuální přehled stanic