Díky převažujícímu suchu nebezpečí požárů už v dubnu

Dlouhotrvající sucho se stále převažujícími vysokými teplotami sužuje celou Českou republiku. Podle ministerstva zemědělství začínají být pomalu vodní zdroje vyčerpány. Současná situace se suchem se od ostatních v minulosti liší především délkou trvání a také vyššími teplotami. V minulosti jsme také registrovali suchá období, která však trvala podstatně kratší dobu. Jestli bude tento rok skoupý na srážky jako předešlé, bude to už v pořadí šestý suchý rok. Stav podzemních vod je dlouhodobě silně pod normálem a o nic líp na tom nejsou ani povrchové zdroje vody.


Obr. 1: Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 – 2010. Převzato z (intersucho.cz, 2019)

Z mapy (obr. 1) vyplývá, že sucho trýzní už i Beskydský region. Zde registrujeme mírné sucho, to ve vyšších nadmořských výškách, kde relativně nedávno roztála sněhová pokrývka, v nižších polohách se již většinou nachází výrazné až výjimečné sucho, což zdůrazňuje vážnost situace. Snad nejhorší stav v našem regionu detekujeme okolo řeky Odry, kde již panuje extrémní stav sucha.


V průběhu minulého týdne jsme byli po vlivem rozsáhlé oblasti vysokého tlaku vzduchu se středem nad Skandinávií, která zapříčinila deport relativně suchého vzduchu od východu. Postupně během minulého týdne se začalo oteplovat. Tento vývoj počasí nijak nepřispěl ke zlepšení stavu sucha, naopak to vedlo ke stále zhoršujícímu se trendu.


Počátkem tohoto týdne nás přecházela studená fronta, která s sebou přinesla srážky především do oblasti jihomoravského a Olomouckého kraje, zde se srážkové úhrny pohybovaly nejčastěji od 3 do 9 mm. Bohužel se hlavní srážkové pásmo vyhnulo Beskydskému regionu, zde se srážkové úhrny vyšplhaly na pouhý 1 mm nebo nepršelo vůbec (obr. 2). Srážky postupující z jihu zabrzdila horská překážka, čili do závětří Beskyd se srážky nedostaly víceméně žádné. Ke zlepšení stravu sucha ve spojení s přechodem studené fronty tedy v našem regionu nedošlo.


Obr. 2: Sumace srážek na území ČR za 24 hod od úterních 8:00 SELČ do středečních 8:00 SELČ. Zdroj: (portal.chmi.cz, 2019)

Nepříznivou situaci se stavem sucha dále utvrzuje výstraha ČHMÚ vydaná v neděli 21. 4. 2019, která varuje před nebezpečím vzniku požárů. ČHMÚ doporučuje v souvislosti s touto výstrahou především v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat travní porosty a neodhazovat nedopalky od cigaret. V suché krajině by se ohně mohly celkem promptně rozšířit. Dále je v této situaci vhodné řídit se místními vyhláškami a zákazy, které mohou být vydávány v souvislosti se suchem. V oblasti Beskydského regionu platí výstraha do odvolání.


Obr. 3: Výstraha před nebezpečím požárů s vysokou pravděpodobností výskytu. Zdroj: (portal.chmi.cz, 2019)


Jak to vypadá v Evropě? Pohledy z družic evropského projektu Copernicus ukazují, jak vysoké je riziko požárů nad starým kontinentem. Obrázek 4 jasně naznačuje, že Česká republika se řadí k těm nejpostiženějším oblastem na kontinentu. Hůře na tom jsou už pouze některé oblasti v Polsku a Německu. V Polsku se v kombinaci se suchem a silným větrem počátkem tohoto týdne vyskytly dokonce prachové bouře.


Obr. 4: riziko vypuknutí požárů v Evropě. Zdroj: (effis.jrc.ec.europa.eu, 2019)

Následující víkend by mohl přinést srážky na celé území České republiky a tím by mohlo dojít ke zlepšení stavu sucha. Během pátku se z Německa přesune nad Česko studená fronta, před ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihu. Studená fronta přinese srážky během pátku především do Čech. Na území Moravy a Slezska dorazí fronta v průběhu soboty a přinese sem občasný déšť nebo přeháňky. Za studenou frontou začne nad naše území pronikat studený a vlhký vzduch od západu.


Obr. 5: Synoptická předpověď pro Evropu na sobotu 27. 4. 2019. Zdroj: (portal.chmi.cz, 2019)


Zdroje:


https://www.intersucho.cz/cz/?from=2019-03-28&to=2019-04-25&current=2019-04-21

http://portal.chmi.cz

https://www.intersucho.cz/cz/?from=2019-03-28&to=2019-04-25&current=2019-04-21p://effis.jrc.ec.europa.eu/static/effis_current_situation/public/index.html?fbclid=IwAR3YAPp2gHJ8EJ4ohUyguDWgEOVfSNPscCBQ1UYvBEmHJGbl82NU8xirM1k

42 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše