DSC_9338.JPG
DSC_9338.JPG

Autor:Martin Popek

Meteorologické měření na Hluchové a Filipce


Meteorologická měření zde mají dlouholetou tradici vzhledem k místu měření, které je známo svým vysokým množstvím srážek, k severní orientaci údolí a nízkým zimním teplotám s intenzivními sněhovými srážkami. Pro záznam srážek byla vybraná hájenka na konci údolí Hluchové tzv. Hluchová úžina (Gluchowa Klause), zapisování začalo formou raportu v listopadu 1905. Zaznamenávány byly denní dešťové srážky v milimetrech, taktéž i v zimním období výška sněhu v jednotlivých dnech.

Historie

Údaje byly zapisovány hajným-pozorovatelem každý den do měsíčního raportu, který pak posílal poštou do Opavy na Hydrografické oddělení pro království české (k. k. hydrographische Landesabtheilung). Pravděpodobně poslední hlášení z tohoto místa uloženého v archivu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMU) v Ostravě bylo ze srpna 1938. Veškerá data jsou z let 1905–1915 a 1922–1938. Pozorovatelé z let 1905-1915: Paul Kantor a dubna 1911 Franz Damek. Pozorovatelé za období 1922-1938: Karl Heczko, od května 1924 Alfred Gottwald, od dubna 1926 Josef Kaňok, od dubna 1931 František Kuboň a od května 1935 František Balaš. Pozoruhodný je záznam o výšce sněhové pokrývky 7. března 1911, kdy její výška dosáhla 2,51 m. Byla to na sníh rekordní zima ve stejném období bylo na Lysé hoře zaznamenáno neuvěřitelných 491 cm! Taktéž v březnu 1907 je v datech záznam o výšce sněhu 2,6 m! Co se týče rekordních mrazu ze dne 11. února 1929 není žádný záznam z Nýdku, ale v nedalekém Jablunkově tehdy naměřili –42 °C!

Od 29. srpna 2017 je měřena a zaznamenávána teplota vzduchu v 5minutovém intervalu na lokalitě Hluchová, Kolibiska pod indikativem O7NYHL01. Měření je prováděno polským čidlem Termio25, které je umístěno v radiačním štítu ve výšce 2 m nad zemí. Data v 5minutovém intervalu jsou ukládána do paměti čidla (při intervalu záznamu 5 minut je čidlo schopno data zaznamenávat 113 dnů) a výdrž baterky je 190 dnů. Data se stahují do NB při pravidelných návštěvách a importují se do klimatologické databáze ČHMÚ. Z těchto dat jsou v databázi vypočítávány denní charakteristiky teploty vzduchu (termínová, průměrná denní, maximální a minimální teplota vzduchu a teplotní amplituda).

Díky aktivitě p. Zdeňka Macoška jsou na této historické lokalitě měřeny od roku 2012, měsíční úhrny srážek stejně jako na Malém Stožku, Plenisku (zde již od roku 1989) v nadmořské výšce 810 m n. m. a všechna data poskytuje ČHMU. Původní záměr ostravské pobočky ČHMU umístit automatickou meteorologickou stanici do blízkosti historického měření v bývalé hájence nebyl realizován z důvodu neochoty všech operátorů garantovat datový přenos v údolí.
Volba nakonec padla na nedalekou osadu Filipka, kde je stanice umístěna od 30. května 2016 u chaty Filipka ve výšce 745 m n. m. Automatizovaná meteorologická stanice typ AKS4 a databázovým indikativem ČHMÚ O1NYFI01 měří teplotu a vlhkost ve vzduchu ve 2 m nad zemí, přízemní minimální teplotu vzduchu pět centimetrů na zemí nebo nad sněhovou pokrývkou a dále úhrn srážek automatickým váhovým srážkoměrem. Naměřená data jsou každých deset minut odesílána pomocí GPRS technologie do sběrného centra ČHMU k dalšímu zpracování. Data z této stanice jsou k dispozici i široké veřejnosti on-line na webové stránce ČHMU.

Rekordně vysoká teplota 35,2 °C ze dne 1. července 2019. Zdroj ČHMU.

Ze, zatím jen krátké historie měření této meteorologické stanice (od 30. května 2016) je možné uvést například nejvyšší denní úhrn srážek 113,6 mm 18. července 2017, nejvyšší naměřená teplota vzduchu dne 1. července 2019 (35,2 °C) a nejnižší teplota vzduchu dosahovala 7. ledna 2017, a to –22,7 °C. Velkou zásluhu na umístění měřicí stanice v Nýdku na Filipce má rovněž Zdeněk Macošek, jenž se zejména v zimním období podílí na jejím servisu, kontrole a čištění.
 

ČHMU Nýdek, Filipka (745 m n.m.).
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/KW/Captor/tmp/DMULTI-O1NYFI01.gif

Meteorologická měření a výstražný systém v centru obce Nýdek
 

Po druhé světové válce byl v roce 1964 zahájen provoz manuální srážkoměrné stanice v centrum Nýdku, kterou obsluhovali pověření pozorovatelé, denně měřili úhrn srážek, úhrn nového sněhu a celkovou sněhovou pokrývku.
Manuální srážkoměrná stanice s označením O1NYDE01 v centru obce Nýdek funguje od roku 1964 (cca 400 m n. m.). Pozorovatel na stanici měří jen denní úhrny srážek a sněhové charakteristiky, tj. výšku nového sněhu, celkovou výšku sněhové pokrývky a vodní hodnotu celkové sněhové pokrývky. Měření je prováděno v ranním klimatologickém termínu (7 hodin středoevropského času). V průběhu celého dne pozorovatel zaznamenává výskyt a průběh meteorologických jevů. Data jsou zapisována do měsíčních srážkoměrných výkazů a zasílána po skončení měsíce poštou nebo pořizována ve speciální aplikaci a datové soubory poté zasílány elektronicky na příslušnou pobočku ČHMU.

Množství nebo-li úhrn srážek bývá udáván v milimetrech kapalné vody spadlé na zemský povrch. Jeden mm srážek se rovná jednomu litru vody spadlému na čtvereční metr! Tuhé srážky v podobě krup nebo sněhu se roztopí a změří v kapalném stavu.

Pozorovatelé od roku 1964 až po současnost: Od 1. ledna 1964 Milan Parák (410 m n. m.), od 10. ledna 1965 Vladimír Šodek (405 m n. m.), od 5. ledna 1967 Anděla Kupcová (31 let pozorovatelské činnosti!!! 400 m n. m.), od 1. ledna 1998 Pavel Slíž, od 1. dubna 2010 Anna Slížová (405 m n. m.) a od 1. ledna 2018 Jozef Frech (400 m n.m.).
Na mostě přes potok Hluchová (400 m n. m.) je instalován hladinoměr lokálního výstražného systému pro obec Nýdek. Průměrný stav je 20 cm I.SPA (bdělost) je při výšce hladiny 100 cm, II.SPA (pohotovost) je při 140 cm, III.SPA (ohrožení) je při 180 cm a IV.SPA (extrémní ohrožení) nad výškou hladiny 180 cm. Četnost hlášení SPA je od 20 min při I.SPA až po 5 min u III.SPA.

 

Hladinoměr lokálního výstražného systému obce Nýdek
https://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50464#H-Bystrice-1

Meteorologická měření SS Nýdek
 

Automatická stanice se nachází v části obce Nýdek (Odmiarek) a je pod správou povodí Odry. Stanice měří teplotu vzduchu a úhrn srážek v 10 min intervalech. Od roku 2010 množství srážek a od roku 2015 teplotu vzduchu. Jde o teplotní čidlo a automatický srážkoměr (vyhřívaný člunkový srážkoměr od Meteoservisu). Nadmořská výška 490 m n. m.